Obróbka skrawaniem

 • toczenie
 • frezowanie – frezarki uniwersalne, wiertarko-frezarki, frezarka bramowa
 • szlifowanie korpusów obrabiarek
 • szlifowanie płaszczyzn
 • szlifowanie wielowypustów
 • wiercenie (wiertarki promieniowe, kadłubowe)
 • frezowanie, dłutowanie, szlifowanie kół zębatych
 • frezowanie kół zębatych stożkowych o zębach łukowych
 • struganie kół zębatych stożkowych o zębach prostych
 • struganie
 • obróbka cieplno-chemiczna